CÔNG TY TNHH MINH LONG - Chi nhánh CITY PARTS

Địa chỉ: 3A Trần Phú - Phường 4 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028-38.399.739  ;  028-38.399.678  ;  028-38.399.655
FAX: 028-38.399.755 | Hotline: 0938 38 11 38

Email: cskh.cityparts@gmail.com | Website: www.carryboyvietnam.vn

  • SS3QYH
  • LÀM LẠI GỞI ĐI
    TOP